Velkommen til Lægerne Stouby, Holm og Larsen

Her kan du finde information om vores åbningstider, telefontider og meget mere. Under menu-knappen “Selvbetjening” kan du: Bestille tid – Forny recepter på fast medicin – Skrive til lægen – Læse beskeder fra lægen

————————————————————————————————————————————————————

Efterårsferie

Pga. ferieafvikling er der lukket for konsultationer pr. mail i uge 42.

————————————————————————————————————————————————————

Opdeling af praksis

Til orientering opdeles klinikken ”Lægerne Stouby, Holm og Larsen” i 2 nye klinikker pr 1. november 2019:

Lægerne Anna Stouby og Per Holm fortsætter samarbejdet under navnet Centrumlægerne Skive sammen med sygeplejerske Helle Grinderslev, Tina Kuhr, Lene Horsfeldt Jensen, sekretær Bente Mørk Kristensen samt yderligere en sekretær

Den nye adresse er Slotsgade 7 st. th. og der er ligesom i Kompagnigade parkering lige ved døren.

Læge Bent Larsen fortsætter i nuværende lokaler i Sundhedshuset under navnet Lægeklinikken Bent Larsen sammen med sekretær Line Jensen, sygeplejerske Merete Larsen som bliver genansat samt yderligere en sygeplejerske.

Alle patienter vil i løbet af oktober få besked og yderligere information i E-boks eller pr. brev omkring at foretage lægevalg. Beskeden vil komme fra Region Midtjylland. Det er vigtigt at pointere at ingen bliver lægeløse. Lægevalget er selvfølgelig gratis.

Vi beklager besværet.

OBS! OBS! OBS!

I forbindelse med ovenstående holder klinikken lukket onsdag d. 30. oktober samt torsdag d. 31. oktober.

Ved akut opstået sygdom henvises disse to dage til følgende læger:

Per Ginnerup  Tlf.: 97 52 05 21
 Lægehuset Esa Urhonen  Tlf.: 96 16 70 00
 Jannik Kruse Nielsen  Tlf.: 97 52 02 00
 Laursen & Dahl  Tlf.: 97 52 04 66
 Krogh & Schnoor  Tlf.: 97 52 09 00
 Lægerne Nørreport  Tlf.: 97 52 00 66

————————————————————————————————————————————————————

SMS-ordning

For at nedbringe antallet af udeblivelser og derved reducere ventetiden indfører vi pr. 1. april 2019 SMS-ordning.

Det betyder, at du vil få en SMS-reminder dagen før du har en tid i klinikken. Derfor er det vigtigt, at vi har det korrekte mobil-telefonnummer registreret på dig (og evt. dine børn). Husk derfor at opdatere dit mobilnummer enten her via hjemmesiden eller ved kontakt til sekretæren. Ønsker du ikke at modtage SMS’er herfra, bedes det ligeledes oplyst til sekretæren. På forhånd tak for hjælpen.

————————————————————————————————————————————————————

Lægevikar

For at nedbringe ventetiden på konsultationstider har vi pr. 1. juni ansat læge Liselotte Juhl Stokholm Pedersen. Liselotte er speciallæge i almen medicin og vil være i klinikken tre dage ugentligt.

————————————————————————————————————————————————————

 

Værdigrundlag:

Vi arbejder ud fra at patienterne skal føle sig velkomne, lyttet til og taget seriøst. Patienterne behandles med respekt, omhu og ansvarlighed. Udredning og behandling sker med høj faglig standard. Der lægges vægt på at minimere brugen af vanedannende medicin og begrænse forbruget af antibiotika i hht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og dette kan derfor ikke ordineres via telefon.